• facebook fill.256x256

AJUDES I BEQUES QUE ES PODEN SOL·LICITAR PER A ESTUDIS DE MÚSICA

Existeixen diferents tipus d’ajudes que poden sol·licitat els alumnes d’enseyances musicals, depenent del nivell i estudis que vagen a cursar durant el curs acadèmic. Cal consultar les diferents convocatòries. 

“Caixabank escolta València”

Convocatòria de beques dirigida als estudiants de la Xarxa d'Escoles de Música de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (*FSMCV).

Podran optar a aquesta convocatòria de beques tot l'alumnat de la Xarxa d'Escoles de Música de la *FSMCV* matriculat en escoles de música en el moment de cursar la sol·licitud, segons el que s'establisca la convocatòria d’estes ajudes que es sol publicar entre finals juny i l’inici de juliol.

Normalment estes ajudes van destinades a alumnes d’Ensenyaments Elementals i estudis no reglats.

Es poden consultar este ajudes a aquesta direcció web   https://fsmcv.org/becas-caixabank

 

Beques Generals Estatals del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudis no universitaris

 

Destinades també a estudiants matriculats en Ensenyaments Professionals de Música.

La convocatòria i les bases es poden consultar a aquesta dirección web:

 https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html

(estes ajudes no van destinades a cursar Ensenyaments Elementals ni estudis no reglats)

“Ajudes extraordinàries a l’estudi de convocades per l’Excm. Ajuntament d’Alzira”

Ajudes, de caràcter extraordinari, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament d'activitats formatives que s'estiguen realitzant o s'hagen realitzat al llarg de cada curs acadèmci o durant  l'estiu per a jóvens residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics.

Les activitats per a les quals els alumnes d’ensenyances musicals optar estes ajudes poden ser: 

  • - Cursos complementaris a les ensenyances de règim especial.
  • - Cursos, tallers i altres activitats formatives per a l’estiu (juliol i agost) de l’any en curs complementàries a la formació reglada.

El primer termini per a la presentació de sol·licituds i la documentació serà de 30 dies naturals a comptar de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. Les bases de cada convocatòria poden consultar a  aquesta dirección web de l’Ajuntament d’Alzira:

https://www.alzira.es/serveis-municipals/educacio-i-infancia/beques-i-ajudes/

BEQUES I AJUDES https://www.societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira